Trainingen

KLVB Groep biedt een selectie van praktijkgerichte trainingen aan. De trainingen zijn inspirerend en interactief. U krijgt tips waar u direct mee aan de slag kunt. Een overzicht treft u hieronder aan:

TIMEMANAGEMENT

Wanneer is Timemanagement interessant voor u?
De bestseller van KLVB Groep. Meer dan 1000 deelnemers gingen u voor.
Wilt u efficiënter (samen)werken en deadlines halen zonder over te moeten werken? Wilt u niets meer uitstellen? Wilt u tijd en prioriteit onder controle krijgen? Wilt u meer doen in minder tijd?

Resultaten
Na afloop van deze praktische workshop heeft u inzicht in uw persoonlijke stijl van werken en kunt u beter prioriteiten stellen, waardoor uw effectiviteit wordt vergroot. U beschikt over een aantal zeer concrete methoden, technieken en eenvoudige, maar zeer werkbare trucs, tips en checklists, die uw mogelijkheden tot efficiënt timemanagement aanzienlijk verbeteren. U weet uw werkzaamheden voortaan beter en doelmatiger in te richten.

De Training Timemanagement duurt 3 dagdelen. Of u nu beginnend of gevorderd bent, u bent van harte welkom. Er zijn geen specifieke instroomeisen. Wel vragen wij u vooraf een intakeformulier in te vullen.

Na de Training Timemanagement:

 • kunt u overzicht over uw werkzaamheden behouden
 • kent u uw prioriteiten en kunt u daarin betere keuzes maken
 • weet u structuur aan te brengen in uw werkzaamheden via een prioriteitenlijst
 • heeft u zich versterkt in timemanagement
 • herkent u uw valkuilen en weet deze adequaat te hanteren

DE MANAGER ALS COACH

Wanneer is De Manager als Coach interessant voor u? Coachend leidinggeven is een prachtige manier om naar een volwassen organisatie te groeien, waar de mens centraal staat, waar ruim te is voor persoonlijke ontwikkeling, waar een optimale kwaliteit gerealiseerd wordt en waar lerend vermogen het aanpassingsvermogen van de organisatie garandeert.

Het is ook een weg die vraagt om volharding, om consequent doorvoeren van hoog tot laag, van voorbeeldwerking van de top en, niet in het minst, het is een ook een erg boeiende weg. Acht op de tien werknemers geeft aan coaching belangrijk te vinden. Dit geldt vooral voor jongere werknemers (18-34 jaar), hiervan geeft zelfs 90 procent aan dat zij behoefte hebben aan coaching.

De Workshop De Manager als Coach duurt 2 dagdelen. Of u nu beginnend of gevorderd bent, u bent van harte welkom. Er zijn geen specifieke instroomeisen. Wel vragen wij u vooraf een intakeformulier in te vullen.

Na de Workshop De Manager als Coach:

 • kent u de meeste effectieve stijl van leidinggeven op het juiste moment
 • kunt u uw mensen optimaal motiveren en ondersteunen
 • leert u uw medewerkers te motiveren door gerichte coaching

PROJECTMATIG WERKEN

Wanneer is Projectmatig werken in de praktijk interessant voor u?
Ligt binnen uw afdeling of organisatie de focus op de op te lossen problemen of de te verzilveren kansen? En is optimale inzet van (schaarse) mensen en middelen daarbij een vereiste, dan is Projectmatig werken in de praktijk iets voor u. Binnen projectverband werken medewerkers uit verschillende disciplines samen over afdelingsgrenzen heen. Daardoor ontstaat betere afstemming, grotere betrokkenheid en duidelijke relatie tussen doel en werk. Samenvattend: minder kosten met een beter resultaat.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de essentie van projectmatig werken: het definiëren van een project,
 • het projectcontract en de betekenis van projectmatig werken voor u en uw organisatie
 • inzicht krijgen in de systemen voor projectmanagement
 • faseren, plannen en beheersen van een project
 • effectief leiden van projectteams
 • oplossen van organisatorische problemen

Resultaten
Na de Training Projectmatig werken in de praktijk: kunt u systematisch een (eenvoudig) project aanpakken kunt u een projectplan opstellen met duidelijke projectdoelstellingen, planning en een beheersplan

De Training Projectmatig werken duurt 6 dagdelen. De basistraining richt zich op beginners. Er zijn geen specifieke instroomeisen. Wel vragen wij u vooraf een intakeformulier in te vullen.

PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

Wanneer is Presentatievaardigheden interessant voor u?
Presentatievaardigheden heeft u nodig om uzelf, uw idee of uw product beter te presenteren. Tijdens de workshop krijgt u tips en informatie over de vaardigheden die daar achter schuil gaan. Het probleem van veel presentaties zit niet in de inhoud, maar in de vorm. Door gebrekkige presentatievaardigheden komt een goede boodschap niet goed over.

U heeft een goed idee, uw product is prima, u gelooft in wat u te bieden heeft. Helaas betekent dat nog niet automatisch dat uw publiek er ook zo over denkt. De vorm van uw presentatie kan daarbij het verschil maken. Tijdens de workshop leert u hoe u krachtig en overtuigend kunt presenteren.

De Training Presentatievaardigheden duurt 2 dagdelen. Of u nu beginnend of gevorderd bent, u bent van harte welkom. Er zijn geen specifieke instroomeisen. Wel vragen wij u vooraf een intakeformulier in te vullen.

Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training:

 • kunt u op een natuurlijke manier een mondelinge presentatie geven.
 • heeft u veel praktische adviezen, tips en trucs ontvangen waardoor u uw presentatie leert afstemmen op uw publiek.
 • gaat u beter met spreekangst om
 • beheerst u bovendien verbale en non-verbale technieken om een presentatie boeiend en natuurlijk te maken.

VERKOOPVAARDIGHEDEN VOOR NIET-VERKOPERS

Wanneer is Verkoopvaardigheden voor niet-verkopers interessant voor u?
Om succesvol te zijn is het vinden en benaderen van de juiste prospect niet genoeg. Uw prospect vervolgens tot klant maken is veelal nog uitdagender. Om dit te bereiken is op de eerste plaats een grondhouding nodig, die zich richt op de behoeften van de klant. Samen met de klant kijken waar het echt om gaat en vervolgens een passende oplossing adviseren vergroot de kans op succes. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat is het niet.

Verkoopvaardigheden voor niet-verkopers zorgt er voor dat de focus wordt verlegd van de producten of diensten die worden aangeboden naar de specifieke behoeften van de klant. De nadruk wordt gelegd op de klant en zijn of haar doelstellingen in plaats van de kenmerken en voordelen van de aangeboden producten of diensten.

De Training Verkoopvaardigheden voor niet-verkopers duurt 4 dagdelen. Of u nu beginnend of gevorderd bent, u bent van harte welkom. Er zijn geen specifieke instroomeisen. Wel vragen wij u vooraf een intakeformulier in te vullen.

Na afloop van de Training Verkoopvaardigheden voor niet-verkopers

 • bent u in staat om via win-win principes betere resultaten te boeken.
 • overwint u bezwaren en tegenwerpingen
 • spreekt u in klantvoordelen
 • herkent u koopsignalen en past u afsluittechnieken toe.
 • vergroot u uw commerciële slagvaardigheid in uw klant- of prospectbenadering.

DE ZES GEHEIME PRINCIPES VAN BEÏNVLOEDEN

Wanneer is De zes geheime principes van Beïnvloeden interessant voor u?
Wanneer u in uw (zakelijke) omgeving anderen dient te beïnvloeden en te overtuigen, dan is deze training een must. Deze training is de tweede Bestseller uit het programma van KLVB Groep. Gebaseerd op het boek 'Invloed' van Robert Cialdini. Cialdini is hoogleraar aan de Universiteit van Arizona en is de expert in overtuigen. Zijn theorie is niet ingewikkeld. Sterker nog: zijn principes zijn krachtig door hun eenvoud. Praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt.

De Workshop duurt 1 dagdeel. Of u nu beginnend of gevorderd bent, u bent van harte welkom. Er zijn geen specifieke instroomeisen.

Na afloop van de Workshop De zes geheime principes van Beïnvloeden:

 • herkent u de zes principes en kunt u de toepassing benoemen
 • kunt u minstens twee van de zes principes toepassen
 • bent u beter in staat om te overtuigen en beïnvloeden

Contact

KLVB Groep B.V
Postbus 34
1733ZG Nieuwe Niedorp
Tel: 0226 - 42 87 05
E-mail: Klik hier