Klachtenregeling KLVB Groep BV

Versie: 2014.11.03.001

  1. Klachten kunnen mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt worden.
  2. Op klachten wordt door KLVB Groep BV binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk gereageerd. Indien langer onderzoek nodig is, wordt in overleg afgesproken welke termijn wordt gehanteerd voor het geven van een inhoudelijke reactie.
  3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van beide partijen kan worden opgelost, wordt in overleg een onafhankelijke derde (Tjeerd Oosterman, Mellenoor Mediation en Conflictbemiddeling) ingeschakeld. Diens uitspraak is bindend voor KLVB Groep BV. Indien één der partijen het inschakelen van een onafhankelijk derde niet wenselijk acht, kan de zaak voorgelegd worden aan de bevoegde rechterlijke instantie.
  4. Deze klachtenprocedure is voor een ieder op aanvraag beschikbaar.
  5. Alle klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.
  6. Klachten worden geregistreerd en gedurende vijf jaar bewaard.

Dowbload hier de Algemene voorwaarden KLVB Groep BV